Vad vi gör.

Vi skapar ökad tillväxt, delaktighet och integration genom att erbjuda mikrolån på affärsmässiga villkor till utrikesfödda som vill starta eller expandera företag. Med dessa mikrolån skapas det en möjlighet att gå från ett passivt bidragstagande till inkomst och försörjning för en kategori personer som vill starta företag – och idag har svårt att hitta kapital.

Vi är övertygade om att det finns fler än vi som vill bidra till att skapa både ekonomiska och mänskliga värden genom vårt egna sparande. Finansieringen sker via fondsparande för privatpersoner och företag där fondens placeringar utgörs av mikrolånen.

Verksamheten drivs med målet att generera avkastning till finansiärerna och rörelsevinst till Favafond. De olika parternas intressen – låntagare, sparare, Favafond och samarbetspartners – balanseras på ett ansvarsfullt sätt baserat på hållbara värden i avvägningen risk, avkastning och utlåningsränta för att skapa win-win för alla parter.

Vilka vi är.

Charlotte Lundberg /grundare/

Jag har lång erfarenhet från olika positioner inom finansbranschen, mer än 25 år, där jag bland annat har arbetat i chefsbefattningar på Riksbanken och Riksgälden samt som finanskonsult.

Under senare år har jag också varit verksam på SHB i New York och fick där både uppleva det positiva i att arbeta i en mångkulturell miljö samt personligen erfara de utmaningar som finns i att starta eget företag i ett nytt land.

Bakgrunden till min affärsidé är att jag drivs av ett starkt personligt intresse för att bidra till lösningar för att underlätta för nyanlända att starta eget. Utan att för den skull bli politisk skulle jag vilja, på mitt sätt, bidra till att skapa tillväxt och bättre integration i Sverige.

Rådgivare & samarbetspartners

Annelie Forsberg, marknadsstrategi

Göran Nirdén, senior advisor

Katarina Utterström, fond- & låneadministration

Sofija Torebo Strindlund, kommunikationsstrategi